Optegnelser, breve m.v.


Originaldokumenterne foreligger på Det Kongelige Bibliotek med mindre andet er nævnt.

Forkortelser:
RLP + nr. = placering i Rued Langgaards Privatarkiv, Håndskriftafdelingen (signatur: Tilg. 554).
RLS + nr. = placering i Rued Langgaards Samling, Musikafdelingen.

Scanninger udført af Det Kongelige Bibliotek 1996.

Optegnelser m.v. af Rued Langgaard

Kronologisk orden.

Udsnit af optegnelse med signaturer. Løs udat. papirlap (ca. 1911). RLP 1. (59 Kb)

Af værknote til 'Vaarbrud' (Symfoni nr.2); s.3 med overskrift "(III)" dat. 24.10.1914. RLP 4. (50 Kb)

Notat "Musik er Haandværk...". Fra notesbog dat. 1925 og med udskriften "...Vedrørende 'Antikrist' (Citater)". RLP 3. (135 Kb)

"Fremtidens Frelser..." Manuskript [1922]. RLS 139a,1. Titelside (65 Kb)

"Jesu musikalske Selskab..." Manuskript [1922]. RLS 139a,1. Uddrag af forord s. I (230 Kb) s. 18 (59 Kb) s. 19 (XX Kb) s. 33 ("Alle Tings Musik") (122 Kb) s. 34(191 Kb)

Læserbrev stilet til Louis Glass vedr. Carl Nielsen. Koncept dat. 27.8.1925. Fra optegnelseshæfte påtegnet "...Bagsværd Sommer 1925", RLP 3. (143 Kb)

Notat med overskriften "Fra Turen". Løs seddel dat. pinsedag 1933. RLP 1. s. 1 (86 Kb) s. 2 (79 Kb)

Notat "Jeg er No 1 herhjemme i Musik..." dat. 19.11.1933. RLP 4. (40 Kb)

Budgetoptegnelser. Løs seddel dat. 1933 og 1934. RLP 2. (193 Kb)

Notat vedr. "Komposition..." Løs papirlap dat. 19.1.1934. RLP 1. (109 Kb)

Udsnit af løsrevet partiturtitelside med titel "Nirvana..." dat. 1934. RLP 1. (32 Kb)

Notat "Være det Paradoxale selv...". Udat. (1936). Fra lille ubetegnet notesblok i brunt bind, RLP 3. (67 Kb)

Låneseddel fra Det Kgl. Bibliotek med titelforslag "Finisterre" m.v. Udat. RLP 1. (237 Kb)

Notat "Jeg vil være Organist..." dat. 30.3.1937. Fra ubetegnet notesbog i brunt bind, RLP 2.(72 Kb)

Manuskript til indlæg med titlen "Laub kontra Jesu-Lignelserne" dat. 9.4.1940. RLS 139,18. (399 Kb)

Notat "Det kan ikke nytte noget..." (om Ixion m.v.). Løs seddel dat. 1944. RLP 4. (122 Kb)

Liste over livretter (?). Løs seddel, udat. RLP 4. (44 Kb)

Notat om symfoni nr. 6/Carl Nielsen (1944). RLS 19,1. (63 Kb)

Notat vedr. "Min Begravelse". Skrevet på bagsiden af postkort til RL dat. 6.3.1946. RLP4. (65 Kb)

Liste med overskrift "1948" over partiturer sendt til bl.a Danmarks Radio. Løs seddel. RLP 4. (163 Kb)

Notat "Vedrørende 'dansk Musik' 1890-1947". Skrevet på kasseret titelblad, RLS 45,5. (150 Kb)

"Efterskrift" dat. 1949. Bilag til brev til Axel Bruun. 3 sider. RLP 6. s. 1 (99 Kb) s. 2 (93 Kb) s. 3 (72 Kb)

Notat "Livet vil drukne...". Løs papirlap dat. 4.11.1951. RLP 1. (181 Kb)

Notat fra juni 1952 indklæbet i partituret til symfoni nr. 11, RLS 27,1. (45 Kb)Optegnelser m.v. af Siegfried LanggaardOptegnelseshæfte "Siegfried Langgards Tankeoptegnelser" ved begyndelsen dat. aug. 1884. Udsnit af upagineret side med tilføjelse af RL. Ny Kgl. Samling 4328, 4º (kapsel 3). (56 Kb)

Siegfried Langgaard: Om Kunstarternes Samklang i Verdensharmonien. Titelside. Ny Kgl. samling 2549, 2º (kapsel 2). (64 Kb)Breve fra Rued LanggaardKronologisk orden.

Brev til Kaj [Rohweder] dat. 11.6.1909. Side 1+4 (skrifteksempel). RLP 7. (84 Kb)

Brev til Niels W. Gades enke dat. 11.6.1912. Privateje (gengivet med tilladelse). s. 1 (58 Kb) s. 2 (37 Kb) s. 1 stor (253 Kb) s. 2 stor (115 Kb)

Brev til Kaj [Rohweder] dat. april 1913 (skrifteksempel). RLP 7. s. 1 (37 Kb) s. 2 (24 Kb)

Påbegyndt brev til Louis Glass [juli 1916]. Forside (skrifteksempel). RLP 7. (44 Kb)

Brev til Emma Langgaard fra Amsterdam dat. 23.10.1920. RLP 8. (46 Kb)

Telegram til Emma Langgaard fra Berlin dat. 11.5.1922. RLP 8. (37 Kb)

Telegram til Emma Langgaard fra Karlsruhe dat. 15.1.1923. RLP 8. (36,5 Kb)

Uadresseret brev vedr. Siegfried Langgaards afhandlinger dat. maj 1928. Ny Kgl. Samling 2549, 2º (kapsel 3). (78 Kb)

Brev til Alexander Glazunow. Koncept på dansk dat. 5.1.1933. RLP 6. (87 Kb)

Brev til Launy Grøndahl dat. 28.12.1937. RLP 6. (62 Kb)

Brev fra Statsradiofonien til RL dat. 17.11.1938 returneret af RL med kommentar. Danmarks Radios arkiv (gengivet med tilladelse af DR). (48 Kb)

Brev fra Statsradiofonien til RL dat. 2.3.1945 returneret af RL med kommentar. Danmarks Radios arkiv (gengivet med tilladelse af DR). (68 Kb)

Brev fra Statsradiofonien til RL dat. 11.6.1948 returneret af RL med kommentar. Danmarks Radios arkiv (gengivet med tilladelse af DR). (33 Kb)

Uadresseret postkort med "Marsch" dat. 8.10.1949. RLP 7. Bagside med tekst (60 Kb) Forside (Ribe Domkirkes orgelfacade) (39 Kb)

Brev til Launy Grøndahl dat. 29.1.1949. RLP 6. (142 Kb)Breve fra andre personerAlfabetisk efter brevskriver

Brev fra Alexander Glazunow til RL dat. 11.3.1933. RLP 6. (91 Kb)

Brev fra Edvard Grieg til Emma Langgaard dat. 7.4.1905. 3 sider. Ny Kgl. Samling 4328, 4º (kapsel 2). s. 1 (60 Kb) s. 2 (67 Kb) s. 3 (58 Kb)

Brev fra Fini Henriques til RL dat. 26.10.1932. RLP 4. (86 Kb)

Brev fra Emma Langgaard til Hans von Wolzogen dat. 16.12.1912. 4 sider. Ny Kgl. Samling 4328, 4º (kapsel 1). s. 1 (75 Kb) s. 2 (78 Kb) s. 3 (81 Kb) s. 4 (81 Kb)

Brev fra Siegfried Langgaard til RL dat. juli1912. Forside. RLP 7. (86 Kb)

Brev fra Franz Liszt til Siegfried Langgaard dat. 7.5.1886. Ny Kgl. Samling 4328, 4º (kapsel 2). (154 Kb)AndetForside af "Diplome d'Honneur" (tildeling af titlen "professeur honoraire") dat. 29.6.1951. RLP 4. (62 Kb)


TILBAGE INDEX TIL TOP