En biografisk multimediemosaik...


Carl Nielsen


"Carl Nielsens Betydning bestaar deri at have revet ned, hvad Gade byggede op. Mere mener jeg ikke at kunne sige."

Således udtalte Langgaard sig, da avisen Dagens Nyheder lige efter Nielsens død i oktober 1931 bad om mindeord. Men allerede mens Nielsen levede, var Langgaard begyndt at omtale ham offentligt i negative vendinger. Det var Carl Nielsens magt og dominerende, guru-agtige status i musiklivet, der nu var blevet for meget for Langgaard.

I et interview i B.T. i maj 1927 fik Langgaard således lejlighed til at gøre udfald mod Nielsen og fik blandt andet sagt, at Nielsens musik er dårligt instrumenteret, at Nielsen ikke er en duelig dirigent og ikke har nogen overbevisning i musikalsk henseende - og da intervieweren spørger, hvad Carl Nielsens betydning da er, siger Langgaard ligeud: "Kan der tales om nogen saadan"!

For Langgaard kom Carl Nielsen nu til at stå som symbol for alt det i musiklivet, der havde medvirket til at holde ham udenfor. Og da Nielsen samtidig var en af Langgaards vigtigste musikalske inspirationskilder, måtte Langgaards forhold til Nielsen vel blive ambivalent og ikke så lidt "problematisk". Og i Langgaards seneste år - 20 år efter Nielsens død - blev det af helt paranoisk karakter.