En biografisk multimediemosaik...


Carl Nielsen - vor store komponist


Vigtige drivkræfter bag Langgaards hektiske produktivitet sidst i 1940rne synes at have været trodsighed og protest mod den musikalske omverden - og Langgaards private symbol herpå, nemlig Carl Nielsen. I 1948 skrev Langgaard det sarkastiske korværk Carl Nielsen, vor store komponist, som han naturligvis straks indsendte til Statsradiofonien som programforslag. Kompositionen er tilegnet "dansk musikliv", og består af kun 32 takter, der skal "repeteres i al evighed"! I et forord beklager komponisten sig over hele livet at have måttet finde sig i at leve og ånde i det Carl Nielsen-inficerede danske musikliv.

Langgaard følte, at en "dæmonisk mur" omgav ham, når han tænkte på sin kunsts udbredelse og forståelsen af den. "Først om 2000 Aar - muligvis - er der Haab for min Musik!", mente han. Dette spinkle håb udtrykkes også i en af hans sidste allersidste optegnelser, hvor han refererer til Carl Nielsens symfoni nr. 4 Det uudslukkelige som symbol på alt ondt: "Livet vil drukne 'det uudslukkelige' i Klangskønhed og Lys. Punktum..."

Professor Tage Nielsen husker, hvordan Langgaard i sine senere år omtalte Carl Nielsen...