Langgaards Danmark


Odd Fellow Palæet, København


Schimmelmanns Palæ, i dag bedre kendt under navnet Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, blev fuldført 1755 og i 1880'erne indrettet som Koncertpalæ med en mindre sal i hovedbygningen og en stor koncertsal i en tilbygning bagtil. Gennem 100 år var palæet rammen om store musikbegivenheder og folkelige arrangementer. Musikforeningens koncerter fandt sted her under Niels W. Gades ledelse i 40 år (1850-90). De fleste af Carl Nielsens symfonier blev uropført her, og Langgaard afholdt en række orkesterkoncerter i palæet, særlig 1926-28, hvor bl.a. koncerterne i "De kedeliges Musikforening" fandt sted her.Odd Fellow Ordenen overtog Koncertpalæet i 1900. Hele komplekset led alvorlig skade ved en brand i 1992, og koncertsalen blev ikke genopført. (Foto 1996).Gammelt foto af koncertsalen, der blev opført 1888-89. Den blev taget i brug allerede inden den var færdig under den Nordiske Musikfest i 1888. Langgaard fandt, at denne sal - med dens historie og tidstypiske indretning - var den rette ramme om hans musik. Det betød selvfølgelig også noget, at bygningen lå i det kvarter, Langgaard opfattede som hjertet af København.


TILBAGE TIL TOP