Rued Langgaard Selskabet


Selskabets formål

Formålet er i bred forstand at styrke kendskabet til og udforskningen af Rued Langgaards musik,
hans relationer til anden musik, hans liv og betydning i øvrigt - såvel i Danmark som i udlandet.
Rued Langgaard Selskabet har hjemsted i Ribe, da Rued Langgaard fra 1940-52 var ansat som domorganist ved Ribe Domkirke.
En stor del af selskabets aktiviteter vil også finde sted i København, hvor Langgaard levede fra 1893-1940.

Selskabet blev stiftet den 28. marts 2007.


Rued Langgaard Selskabet i Kyrkhult

Medlemmer af Rued Langgaard-selskabet på besøg i Kyrkhult i Blekinge den 28. juni 2008.
Her fotograferet foran Rosengården, hvor Langgaard opholdt sig i sommeren 1913.
Fra venstre: Bendt Viinholt Nielsen, Flemming Friis, Lene Wessel Falk, Asbjørn Rønn-Simonsen,
Birgitte Ebert, Esben Tange (med børnene Markus og August), Peter Nissen,
Pär Ola Lindström, Nina Tange, Alex Waldorf.
Besøget var tilrettelagt af Pär Ola Lindström og inkluderede en koncert med Esben Tange
(præsentation), Berit Johansen Tange (klaver) og Trine Vestergaard (sang).

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til domorganist Birgitte Ebert,
Ribe Domkirke, Torvet 15, 6760 Ribe, tlf. 75 44 10 02, e-mail: BEB@km.dk

Kontingentet for 2008 er på 160 kr. Husstandsabonnement kr. 250.


Selskabets bestyrelse

Formand: Esben Tange
Amalie Skrams Allé 7,1, 2500 Valby. Tlf. 36 45 88 45
E-mail: esbentange@tdcadsl.dk

Sekretær: Birgitte Ebert
Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75441002
E-mail: BEB@km.dk

Kasserer: Axel Momme
Vestjysk Musikkonservatorium (VMK), Kirkegade 61, 6700 Esbjerg. Tlf. 76 10 43 00
E-mail: momme@vmk.dk

Thomas Dausgaard
Kirsten Rønn
Henrik Moltke-Leth
Jørgen I. Jensen
Henrik Rørdam

TILBAGE INDEX