Bag scenen...

Bendt Viinholt Nielsen

Forfatter og redaktør af denne website


 

 • 1953 Født i Nyborg.

 • 1972-75 Modtager privatundervisning i musik, bl.a. hos komponisten Erik Norby.

 • 1972-78 En række kompositioner (klavermusik, kammer-, orkester- og vokalmusik) opføres i ny musik-regi, under Ung Nordisk Musikfestival, i Danmarks Radio m.v. Medlem af Dansk Komponistforening siden 1975.

 • 1977 Uddannet som musikbibliotekar (Danmarks Bibliotekskole). 
   
 • 1977-84 Ansat på Wilhelm Hansens Musikforlag, fra 1978 som afdelingsleder.

 • 1984-2003 Ansat i Dansk Musik Informations Center (MIC), fra 1994 som souschef. MIC nedlægges i 2003.

 • 1984-2013 Medlem af bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik (senere Edition Samfundet, i dag: Edition S).

 • 1991 Udgiver Rued Langgaards Kompositioner. Annoteret Værkfortegnelse. Odense Universitetsforlag.

 • 1992-2002 Fagkonsulent ved Den Store Danske Encyklopædi (Danmarks Nationalleksikon)

 • 1993-2000 Redaktør af tidsskriftet Musical Denmark.

 • 1993 Udgiver Rued Langgaard. Biografi. Engstrøm & Sødring. Ny udgave 2012 under titlen Den ekstatiske outsider.

 • 1995-96 Redaktør og forfatter af Rued Langgaard - en dansk komponist præsenteret i tekst, billeder, musik og tale (www.langgaard.dk).
   
 • 1998-2003 Medlem af Carl Nielsen Udgavens redaktionsråd, udpeget af Dansk Selskab for Musikforskning.  
   
 • 1998- Bestyrelsesmedlem i Langgaard-fonden.

 • 2000- Etablerer i 2000 med støtte fra Carlsbergfondet en kritisk-videnskabelig udgave af Langgaards værker (Rued Langgaard Udgaven).
  Udgaven udgiver 2008 med støtte fra Lundbeckfonden Rued Langgaards opera Antikrist, og efterfølgende Langgaards 1. symfoni og Sfærernes Musik med støtte fra Augustinusfonden. 2016-20 udgives bl.a. alle Langgaards sange, orgelpræludier, al klavermusik og kormusik i 12 bind. Udgaven er siden 2014 knyttet til Edition Wilhelm Hansen.

 • 2003-2018 Ansat som konsulent (en overgang informationsleder/webredaktør) i Kunststyrelsen (Kulturministeriet), fra 2012 Kulturstyrelsen, fra 2016 Slots- og Kulturstyrelsen. Pensioneret pr. 31.12.2018.

 


TILBAGE INDEX TIL TOP