Rued Langgaard Udgaven / The Rued Langgaard Edition

En kritisk-videnskabelig, praktisk udgave af Rued Langgaards værker /
A critical-scholarly, practical edition of Rued Langgaard's works
Forlag / Publisher: Edition Wilhelm Hansen AS / Music Sales.

Oversigt januar 2023 / Overview as per October 2023


Hovedredaktør / Editor-in-chief: Bendt Viinholt Nielsen.
Rued Langaard Udgaven (RLU) blev grundlagt 2000 af Bendt Viinholt Nielsen i kraft af en bevilling fra Carlsbergfondet. /
The Rued Langgaard Edition (RLU) was established 2000 by Bendt Viinholt Nielsen with the support from the Carlsberg Foundation.

Udgaven har gennem årene modtaget støtte fra / During the years the edition has been supported by
Augustinus Fonden, Carlsbergfondet, Beckett-Fonden, Gangstedfonden, Ingeniør Ernst B. Sunds Fond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond,
Lundbeckfonden, Velux Fonden, Statens Humanistiske Forskningsråd, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Kunstrådets Musikudvalg
samt Langgaard Fonden.

Rued Langgaard Udgaven udgives og distribueres fra 1. oktober 2014 af Edition Wilhelm Hansen (tidligere produceret og udgivet af Edition Samfundet / Edition-S).
The Rued Langgaard Edition is published and distributed from the 1st October 2014 by Edition Wilhelm Hansen/Music Sales (previously produced and published by Edition Samfundet / Edition-S).

Udgaven har afsluttet sit arbejde i 2022 med de udgivelser, som ses nedenfor. En række værker er dog produceret til dels i samarbejde med Langgaard Udgaven, men uden udgavens formelle krav til dokumentation. Disse værker, som kan leveres af Edition Wilhelm Hansen som print-on-demand, lejemateriale osv. omfatter /
The publication has completed its work in 2022 with the publications listed below. However, a number of works have been partly produced in collaboration with The Langgaard Edition, but without the edition's formal requirements for documentation. These works, which can be supplied by Edition Wilhelm Hansen as print-on-demand, hire material, etc. include :

Drømmen / The Dream (BVN 98) for soli, chorus and orchestra
Frederiksborg Slotsklokker / Frederiksborg Castle Bells (BVN 141) for mixed choir and brass instruments
Angelus (Epilog til "Den gyldne Legende") / Angelus (Epilogue of "The Golden legend") (BVN 233) for soli, chorus and orchestra
Endens Tid (Koncertstykke) / The Time of the End (Concert Piece) (BVN 243) for soli, kor og orkester
Violinkoncert i én sats / Violin Concerto in One Movement (BVN 289)
Carl Nielsen, vor store Komponist / Carl Nielsen, Our Great Composer (BVN 355)

 


 RUED LANGGAARD UDGAVEN
THE RUED LANGGAARD EDITION

Udgivelserne leveres som print-on-demand med mindre andet er nævnt. Titler med asterisk (*) er udgivet i trykt form.
Flere titler planlægges udgivet i bogtrykt form, omend udgivelsesfrekvensen er uregelmæssig.
The individual publications are delivered as print-on-demand if not otherwise mentioned. Titles marked with an asterisk (*) are available in print.
More titles are planned for publication in print, however, the publishing frequency is irregular
.

Forord og revisionsberetninger til de enkelte værker offentliggøres her som PDF-filer efterhånden som de foreligger. /
Prefaces and critical reports for the indivudual works are published here as pdf-files as they become available.

Overordnede, redaktionelle papirer / Main editorial papers - in Danish only:
Redaktionsprincipper for Rued Langgaard Udgaven (2000, senest rev. november 2006)
Redaktionsvejledning 1 vedr. noderne (2000, senest rev. 2010)
Redaktionsvejledning 2 vedr. tekstdelene (2000, senest rev. 2013)
 

UDGAVEN OMFATTER FØLGENDE TITLER
THE EDITION COMPRISES THE FOLLOWING WORKS

* = published in print, other titles print-on-demand.

OPERA

*Antikrist / Antichrist (BVN 192)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur samt Kommentar / Score and Commentary. Publiceret / Published 2009. 365 + 192 s/pp. ISBN 8790056-27-2 (bind 1-2 / volume 1-2).
Første gang opført i denne udgave 3.og 5.9.2015 ved Langgaard Festivalen i Ribe Domkirke (Sønderjyllands Symfoniorkester/Thomas Dausgaard; iscenesættelse Esben Tange). Senere opført 2018 på Staatstheater Mainz med Hermann Bäumer som dirigent. /
This edition premiered 3 and 5 Sep 2015 at the Rued Langgaard Festival in Ribe Cathedral (South Jutland S O/Thomas Dausgaard, directed by Esben Tange). Produced 2018 at Staatstheater Mainz, Hermann Bäumer conducting.
Partitur/Score-introduktion/introduction. - Kommentar/Commentary-Om Antikrist/About Antichrist. - Kommentar/Commentary-Kilder og kritisk beretning/Sources and critical commentary.- Libretto in Danish and English. - ERRATA for the published score 2020.
 

ORKESTERMUSIK / ORCHESTRAL MUSIK

*Symfoni nr. 1 "Klippepastoraler" / Symphony No. 1 "Cliffside Pastorals" (BVN 32 )
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur / Score. Publiceret / published 2010. Edition Samfundet (Edition-S) 302 s/pp. ISBN 87-90056-42-6.
Stemmer til leje / Parts for hire.
Første gang opført i denne udgave af Sønderjyllands Symfoniorkester (forstærket), dirigeret af Thomas Dausgaard den 6.9.2013 (Langgaard Festival, Ribe). Serene opført i Seoul, Korea.
This editon premiered by South Jutland S O/Thomas Dausgaard 6 Sep 2013 (Langgaard Festival, Ribe). Later performed in Seoul, Korea.
Partitur / Score-introduction/introduction. - Kilder og kritisk beretning / Sources and critical commentary. - Errata 2014.

Symfoni nr. 2 "Vaarbrud" (Original version) / Symphony No. 2 "Awakening of Spring" (Original version) (BVN 53a)
For sopran og orkester / For soprano and orchestra. Tekst af / Text by Emil Rittershaus.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first dition by Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright 2002 Edition Samfundet, København. Copyright assigned 2014 to Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Partitur / Score: Ny udgave / New Edition 2020 (Edition Wilhelm Hansen): WH32244 / ISBN 978-87-598-3267-7.
Klaverpartitur (sats 3) udarbejdet af / Vocal score (movement 3) prepared by Ole Ugilt Jensen: WH32244C / ISBN 978-87-598-8843-8.
Stemmer til leje / Parts for hire.
Første gang opført i denne udgave af Odense Symfoniorkester, dirigeret af Paul Mann og med sopranen Ann Petersen den 15.12.2002.
Indspillet 2006 af DRSymfoniorkestret/Thomas Dausgaard (Dacapo, 2007). Opført i Ribe Domkirke 2014, i Stockholm, Götheborg og Wien 2017. Indspillet af Wienerfilharmonikerne/Sakari Oramo med Anu Komsi, sopran (Dacapo 6.220653).
This edition premiered by Odense Symphony Orchestra, conducted by Paul Mann and with Ann Petersen as soloist on 15 Dec. 2002.
Recoreded June 2006 by DR Symphony Orchestra/Thomas Dausgaard (Dacapo, 2007). Performed in Ribe Cathedral 2014, in Stockholm, Gothenborg and Vienna 2017. Recoreded by the Vienna Philharmonic/Sakari Oramo with Anu Komsi, soprano (Dacapo 6.220653).

Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 2 "Vaarbrud (Vaarsange)" (Omarbejdet version) / Symphony No. 2 "Awakening of Spring (Spring Songs)" (Reworked version) (BVN 53)
For sopran og orkester / For soprano and orchestra. Tekst af / Text by Emil Rittershaus.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first dition by Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright 2020 Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Partitur / Score: WH32245 / ISBN 978-87-598-3268-4.
Klaverpartitur (sats 3) udarbejdet af komponisten / Vocal score (movement 3) prepared by the composer: WH32245C / ISBN 978-87-598-6091-5.
Stemmer til leje / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 3 "Ungdomsbrus (La melodia)" / Symphony No. 3 "Flush of Youth (La melodia)" (BVN 96)
For klaver, blandet kor ad lib. og orkester / For piano, mixed chorus ad lib. and orchestra.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first editon by Mike Cholewa og / and Bendt Viinholt Nielsen (2021).
Copyright 2021 Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen. 
Partitur / Score : WH32276 / ISBN 978-87-598-3302-5.
Stemmer til leje / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 4 "Løvfald" / Symphony No. 4 "Fall" (BVN 124)
Kritisk udgave ved / Critical editon by Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright 2002 Edition Samfundet, København. Copyright overført 2014 til Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Partitur (udgave hos WH 2022) / Score (WH Edition 2022) : WH32289 / ISBN 978-87-598-3316-2.
Stemmer til leje / Parts for hire.
Denne udgave benyttet første gang ved indspilning med DRSymfoniorkestret/Thomas Dausgaard i august 2001 (udgivet af Dacapo 2002), koncertopført af samme 17.9.2001, opført i Birmingham 16.10.2001, studieproduceret af BBC jan. 2002; opført af Sønderjyllands Symfoniorkester i okt. 2002 og opført flere gange siden, bl.a. i Glasgow og Edmonton, Canada og i Tokyo (2022).
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 5, 1. version / Symphony No. 5, version 1 (BVN 191)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright 2002 Edition Samfundet, København. Copyright assigned  2014 til Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Partitur / Score: (WH 2018): WH32337 /ISBN 978-87-598-3369-8.
Stemmer til leje / Parts for hire.
Denne udgave benyttet første gang ved indspilning med DRSymfoniorkestret/Thomas Dausgaard i august 2001 (Dacapo 2002).
Opført af Århus Symfoniorkester og Ole Schmidt 26.9.2002. Senere opført i Tyskland, Island, USA og Luxemburg.
This edition used for the DR SO/Thomas Dausgaard recordings in August 2001 (Dacapo, 2002). Performed by Aarhus S O /Ole Schmidt 26 Sep 2002. Later performances in Germany, Iceland, USA and Luxemburg.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 5, 2. version "Steppenatur (Sommersagnsdrama)" / Symphony No. 5, version 2 "Steppe Landscape (Summer Legend Drama)" (BVN 216)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright 2012 Edition Samfundet, København. Copyright assigned 2014 to Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Partitur (WH 2017): WH32360 / ISBN 978-87-598-3394-0.
Stemmer til leje / Parts for hire.
Første gang opført i denne udgave af Aalborg Symfoniorkester/Petri Sakari 16. januar 2013. Senere opført i Mainz med Hermann Bäumer som dirigent. /
This edition premiered by Aalborg S 0/Petri Sakari 16 Jan. 2013. Later performed in Mainz, Hermann Bäumer conducting.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 6 "Det Himmelrivende" / Symphony No. 6 "The Heaven-Rending" (BVN 165)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen (2017).
Partitur: WH32316 / ISBN 978-87-598-3346-9.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Denne udgave første gang opført i Glasgow 2017/Thomas Dausgaard, i 2018 opført og indspillet af Wienerfilharmonikerne/Sakari Oramo.
This edition premiered in Glasgow 2017/Thomas Dausgaard, in 2018 performed and recoreded by Vienna Philharmonic/Sakari Oramo.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 7 [1925-26 version] (BVN 188)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright 1927/2020 Edition Wilhelm Hansen AS, København
Partitur / Score (2020): WH33340 / ISBN: 978-87-598-4334-2 / ISMN 979-0-66134-642-5.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 7 [1930-32 version] (BVN 212)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright 1927/2020 Edition Wilhelm Hansen AS, København
Partitur / Score (2020): WH33340 / ISBN 978-87-598-4335-2 / ISMN 979-0-66134-643-2.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 8 "Minder ved Amalienborg" / Symphony No. 8 "Memmories at Amalienborg" (BVN 193)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright 2021 Edition Wilhelm Hansen AS, København
Partitur / Score (2020): WH32339 / ISBN 978-87-598-3372-8.
Stemmer og kormateriale til leje / Parts and choral material for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 9 "Fra Dronning Dagmars By" / Symphony No. 9 "From Queen Dagmar's Town" (BVN 282)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur / Score (2020): WH32404 / ISBN 978-87-598-3443-5.
Stemmer (lejemateriale) / Parts for hire.
Første gang opført i denne udgave af Sofia Philharmonic Orchestra/Angel Stankov i Sofia, Bulgarien, 3.5.2012.
This edition first performed by Sofia Philharmonic Orchestra/Angel Stankov i Sofia, Bulgaria, 3 May 2012.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 10 "Hin Torden-Bolig" / Symphony No. 10 "Yon Dwelling of Thunder"(BVN 298)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur / Score (2020): WH32415 / ISBN 978-87-598-3456-5.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Første gang opført i denne udgave af DRSymfoniorkestret/Thomas Dausgaard i januar 2001. Indspillet af samme (Dacapo, 2001).
Senere opført i Ribe.
This edition premiered by DR Symphony Orchestra/Thomas Dausgaard in January 2001. Recorded by them (Dacapo, 2001). Later performed in Ribe.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 11 "Ixion" / Symphony No. 11 "Ixion" (BVN 303)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Ole Ugilt Jensen og / and Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur / Score (2022): WH32419 / ISBN 978-87-598-3460-2.
Stemmer (lejemateriale) / Parts for hire.
Første gang opført i denne udgave 28.6.2003 i Porvoo, Finland. Avanti!, dirigeret af Esa-Pekka Salonen. Senere opført i Göteborg, København og London.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 12 "Hélsingeborg" / Symphony No. 12 "Hélsingeborg" (BVN 318)
Kritisk førsteudgave ved Mike Cholewa.
Partitur. Stemmer (lejemateriale).
Denne udgave benyttet første gang ved indspilning i oktober 2004 med DRSymfoniorkestret/Thomas Dausgaard (udgivet af Dacapo 2006).
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 13 "Undertro" / Symphony No. 13 "Belief in Wonders" (BVN 319)
Kritisk udgave ved Ole Ugilt Jensen / Critical edition by Ole Ugilt Jensen.
Partitur / Score (2022): WH32431 / ISBN 978-87-598-3473-2.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Denne udgave benyttet første gang ved indspilning juni 2006 med DRSymfoniorkestret/Thomas Dausgaard (Dacapo, 2006).
This edition used for the recording in June 2006 by DR Symphony Orchestra/Thomas Dausgaard (Dacapo, 2006).
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 14 "Morgenen" / Symphony No. 14 "The Morning" (BVN 336)
Kritisk udgave ved Bendt Viinholt Nielsen / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur / Score (2022): WH32445 / ISBN 978-87-598-3489-3.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Klaverpartitur til de vokale dele ved Ole Ugilt Jensen / Piano reduction for the vocal sections by Ole Ugilt Jensen.
Denne udgave benyttet første gang ved indspilning juni 2006 med DRSymfoniorkestret/Thomas Dausgaard (udgivet af Dacapo 2006).
This edition used for the recording in June 2006 by DR Symphony Orchestra/Thomas Dausgaard (Dacapo, 2006).
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 15 "Søstormen" / Symphony No. 15 "The Storm at Sea" (BVN 375)
Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur. Klaverpartitur ved Ole Ugilt Jensen. Stemmer (lejemateriale).
Denne udgave benyttet første gang ved indspilning maj 2007 med DRSymfoniorkestret/Thomas Dausgaard (udgivet af Dacapo 2008).
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfoni nr. 16 "Syndflod af Sol" / Symphony No. 16 "A Flood of Sun" (BVN 417)
Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur / Score (2022): WH32493 / ISBN 978-87-598-3542-5.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Første gang opført i denne udgave 28.10.2004. Radiohusets Koncertsal (Torsdagskoncert). DRSymfoniorkestret/Thomas Dausgaard. Indspillet af samme på Dacapo (udgivet 2008).
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Drapa (ved Edvard Griegs Død) /  Drapa (at the Death of Edvard Grieg) (BVN 20)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Michael Fjeldsøe (2011).
Partitur / Score.
Stemmer: Lejemateriale. / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Sfinx / Sphinx (BVN 37)
Kritisk eudgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen (2021).
Partitur / Score: WH33448 / ISBN 978-87-598-4442-7.
Stemmer: Lejemateriale. / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Saga blot / Just a Legend (BVN 140)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2020).
Partitur / Score: WH32300 / ISBN 978-87-598-3329-2.
Stemmer: Lejemateriale. / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Symfonisk Festspil / Symphonic Festival Play (BVN 166)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2019).
Partitur / Score: WH32317 / ISBN 978-87-598-3347-6.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical comentary.

Forspil til Antikrist" (oprindelig version) / Prelude to "Antichrist" (original version) (BVN 170:1)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2016).
Partitur / Score: WH32503 / ISBN 978-87-598-3553-1.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritsk beretning / Preface and critical commentary.

Interdikt (orgel og orkester) / Interdict (organ and orchestra) (BVN 335)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2021).
Partitur / Score: WH32444 / ISBN 978-87-598-3488-6.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Danmarks Radio (BVN 351)
Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur. Stemmer (lejemateriale).
Denne udgave benyttet første gang ved indspilning med juni 2008 med DRSymfoniorkestret/Thomas Dausgaard (udgivet af Dacapo 2008).
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.
 
Søndagssonate (Lille Storsymfoni) / Sunday Sonata (Small Grand Symphony) (BVN 393)
For violin, klaver, orgel og symfoniorkester / For violin, piano, organ and symphony orchestra.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2020).
Partitur / Score: WH 32485 / ISBN 978-87-598-3534-0.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.


MUSIK FOR BLÆSERORKESTER / MUSIC FOR WIND ENSEMBLE

For Danmark (Festmarch) / For Denmark (Festive March) (BVN 25b)
For blæserorkester / For wind orchestra.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Mike Cholewa (2020).
Partitur / Score: WH32235 / ISBN 978-87-598-3258-5.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Heliopolis (BVN 187)
For symfonisk blæserorkester / For symphonic wind ensemble.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Mike Cholewa (2020).
Partitur / Score: WH32335 / ISBN 978-87-598-3366-7.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Polarstjernen / The Polar Star (BVN 196)
For symfonisk blæserorkester / For symphonic wind ensemble.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Mike Cholewa (2020).
Partitur / Score: WH32342 / ISBN 978-87-598-3375-9.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Minder fra Langelinie / Memories from Langelinie (BVN 220)
Festmarch for blæserorkester / Festive marsch for wind orchestra.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Mike Cholewa og/and Bendt Viinholt Nielsen (2020).
Partitur / Score: WH32364 / ISBN 978-87-598-3399-5.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Berengâria (BVN 366)
Ribe-Sørgemarch for blæsere og slagtøj / Ribe Funeral March for wind instruments and percussion.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Mike Cholewa (2020).
Partitur / Score: WH32463 / ISBN 978-87-598-3509-8.
Stemmer: Lejematerilae / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

 
KAMMERMUSIK / CHAMBER MUSIC - WIND INSTRUMENTS

Septet for blæsere / Septet for wind instruments (BVN 95)
Kritisk førsteudgave / Critical first edition by ved Ole Ugilt Jensen og / and Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright Edition Samfundet 2002. Copyright assigned 2014 to Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Revideret udgave / Revised edition 2020:
Partitur / Score: WH WH32275 / ISBN 978-87-598-3301-8.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Humoreske, sekstet for blæsere og militærtromme / Humoresque, sextet for wind instruments and military drum (BVN 176)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Ole Ugilt Jensen og / and Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright Edition Samfundet 2002. Copyright assigned 2014 to Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen.
Revideret udgave / Revised edition 2020:
Partitur / Score: WH32325 / ISBN 978-87-598-3356-8.
Stemmer til salg  / Parts available for sale: WH32325A.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Ribe, tidlig Morgen / Ribe, Early Morning (BVN 386)
Lille kvartet for 2 cornetter og 2 basuner / Small quartet for 2 cornets and 2 trombones.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Mike Cholewa og/and Bendt Viinholt Nielsen (2020).
Partitur / Score: WH 32519 / ISBN 978-87-598-3570-8.
Stemmer til salg / Parts for sale: WH 32519A / ISBN 978-87-598-8736-3.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Dies irae (BVN 342) - tuba and piano
Kritisk udgave ved Ole Ugilt Jensen.
Partitur. Tubastemme.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.


KAMMERMUSIK / CHAMBER MUSIC - STRING QUARTETS

*Strygekvartetter / String Quartets
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur / Score 
ISMN 979-0-66134-789-7
ISBN 978-87-598-4471-7
WH33478
Edition Wilhelm Hansen, 2021.
Forord / Preface. - Kritisk beretning / Critical commentary.

All of the 11 works in the above volume are available as individual publications as print-on-demand (scores and separate sets of parts):

Variationer over "Mig hjertelig nu længes" / Variations on "O Sacred Head, Now Wounded"  (BVN 71)
Kritisk førsteudgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen (2012).
Partitur / Score: WH32256 / ISBN 978-87-598-3281-3.
Stemmer / Parts: WH 32256A.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Strygekvartet nr. 1 / String Quartet no. 1 (BVN 68)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2015).
Partitur / Score: WH32255 / ISBN 978-87-598-3280-0
Stemmer / Parts: WH32255A.
Forord og krritisk beretning / Preface and critical commentary.

Strygekvartet nr. 2 / String Quartet no. 2 (BVN 145)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen (2021).
Partitur / Score: WH32221 / ISBN 978-87-598-3243-1.
Stemmer / Parts: WH32221A.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Rosengaardsspil / Rose Garden Play (BVN 153)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2002, rev. 2021).
Partitur / Score: WH32308 / ISBN 978-87-598-3338-4.
Stemmer / Parts: WH32308A
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Strygekvartet (As-dur) / String Quartet (A flat Major) (BVN 155)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2015).
Partitur / Score: WH32310 / ISBN 978-87-598-3340-7.
Stemmer / Parts: WH32310A.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Strygekvartet nr. 6 / String Quartet no. 6 (BVN 160)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen (2021).
Partitur / Score: WH32314 / ISBN 978-87-598-3344-5.
Stemmer / Parts: WH32314A.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Strygekvartet nr. 3 / String Quartet no. 3 (BVN 183)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen (2021).
Partitur / Score: WH32331 / ISBN 978-87-598-3362-9.
Stemmer / Parts: WH32331A.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Strygekvartet nr. 5 / String Quartet No. 5 (BVN 189)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2015).
Partitur / Score: WH32336 / ISBN 978-87-598-3368-1.
Stemmer / Parts: WH 32336A.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Strygekvartet nr. 4 / String Quartet No. 4 (BVN 215)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2015).
Partitur / Score: WH32359 / ISBN 978-87-598-3393-3.
Stemmer / Parts: WH32359A.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

I Holmens Kirkes Kapel (Lille Strygekvartet) / In the Chapel of Rest at Holmen's Church (Small String Quartet) (BVN 388)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2017).
Partitur / Score: WH32965 / ISBN 987-87-598-3551-5 / ISMN 979-066134-327-1.
Stemmer / Parts: WH32965A
Forord / Preface.

Strygekvartetsats (Italiensk Scherzo) / Movement for string quartet (Italian Scherzo) (BVN 408)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2015).
Partitur / Score: WH32490 / ISBN 987-87-598-3539-5.
Stemmer / Parts: WH32490A
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.


KAMMERMUSIK / CHAMBER MUSIC - STRING TRIOS

Scherzo over Motiverne C A og "Ach, du lieber Augustin" / Scherzo on the Motifs C A and "Ach, du lieber Augustin" (BVN 62)
+ Augustinusiana (BVN 63)

Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen (2002).
Partitur / Score: WH32966 / ISBN 978-87-598-3952-2 / ISMN 979-0-66134-328-8.
Stemmer / Parts: WH32966A
Opført og indspillet af Det Jyske Ensemble 2002.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.


KAMMERMUSIK / CHAMBER MUSIC - VIOLIN & PIANO (ORGAN)

*Samlede værker for violin og klaver / Collected Works for Violin and Piano
Kritisk udgave ved / Critical edition by Ole Ugilt Jensen og / and Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur (klaverstemme) + seperat violinstemme / Score (Piano part) + seperate violin part
ISMN 979-0-66134-724-8
ISBN 978-87-598-4416-8
WH33422
Edition Wilhelm Hansen, 2021.
Forord / Preface. -  Kritisk beretning / Critical commentary.

All works in the above volume are available as individual publications as print-on-demand:

Aubade (Morgenständchen) (BVN 23)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen og Ole Ugilt Jensen (2021).
Copyright 1907 by Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Partiur. Violinstemme / Score and part: WH33395 / ISBN: 978-87-598-4389-5 / ISMN: 979-0-66134-697-5.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Sonate (ufuldendt) for violin og klaver / Sonata (unfinished) for violin and piano (BVN 41)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2002, revideret / revised 2019).
Partitur. Violinstemme / Score and part: WH32243  / ISBN 978-87-598-3266-0.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Violinsonate nr. 1 "Viole" / Violin Sonata No. 1 "Viole" (BVN 94)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen og Ole Ugilt Jensen (2002, revideret / revised 2020).
Copyright Edition Samfundet 2002. Copyright assigned 2014 to Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Partiur. Violinstemme / Score and part: WH32274 / ISBN 978-87-598-3300-1.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Violinsonate nr. 2 "Den store Mester kommer" / Violin Sonata no. 2 "The Great Master cometh" (BVN 167)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen og Ole Ugilt Jensen (2021).
Copyright Musikverlag Ries & Erler 1922. Printed by permission by Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Partiur. Violinstemme / Score and part: WH33394 / ISBN: 978-87-598-4388-8 / ISMN: 979-0-66134-696-8.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Violinsonate nr. 3 / Violin Sonata No. 3 (BVN 312)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Ole Ugilt Jensen og / and Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright Edition Samfundet 2002. Copyright assigned 2014 to Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Revideret udgave / Revised edition 2019:
Partiur. Violinstemme / Score and part: WH32426 / ISBN 978-87-598-3468-8.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Kort Violinsonate / Short Violin Sonata  (BVN 372)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright Edition Samfundet 2002. Copyright assigned 2014 to Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Revideret udgave / Revised edition 2019:
Partitur. Violinstemme: / Score and part: WH32467 / 978-87-598-3513-5.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Violinsonate nr. 4 / Violin Sonata No. 4 "Parce nobis, Jesu!" (BVN 376)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Ole Ugilt Jensen og / and Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright Edition Samfundet 2002. Copyright assigned 2014 to Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Revideret udgave / Revised edition 2019:
Partitur. Violinstemme / Score and part: WH32470 / ISBN 978-87-598-3517-3.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Écrasez l'infâme (BVN 385)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Ole Ugilt Jensen og / and Bendt Viinholt Nielsen.
Copyright Edition Samfundet 2002. Copyright assigned 2014 to Edition Wilhelm Hansen AS, København.
Revideret udgave / Revised edition 2019:
Partitur. Violinstemme / Score and part: WH32479 / ISBN 978-87-598-3226-5.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Søndagssonate (Oprindelig version i to satser for violin og klaver) / Sunday Sonata (Original version in two movements for violin and piano) (BVN 393)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2020).
Partitur. Violinstemme / Score and part: WH33320 / ISBN 978-87-598-4314-7 / ISMN 979-0-66134-622-7.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Andante religioso (BVN 407)
Kritisk førsteudgave ved Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen.
Partitur. Violinstemme.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.


KLAVERMUSIK / PIANO MUSIC

*Klaverværker I / Piano works I (Samlede værker for klaver, bd. 1 / Collected works for piano, vol. 1)
Forord / Preface. - Revisionsberetning / Critical commentary.

*Klaverværker II / Piano works II (Samlede værker for klaver, bd. 2 / Collected works for piano, vol. 2)
Forord / Preface. - Revisionsberetning / Critical commentary.

*Klaverstykker 1902-1952 / Piano Pieces 1902-1951 (Samlede værker for klaver, bd. 3 / Collected works for piano, vol. 3)
Forord / Preface. - Revisionsberetning / Critical commentary.

Kritisk udgave ved Berit Johansen Tange, Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen / Critical edition by Berit Johansen Tange, Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen
ISBN 978-87-598-4046-7 (bind /vols.1-3)
ISMN 979-0-66134-373-8 (bind / vols. 1-3)
WH33056 (bind / vols. 1-3)
Edition Wilhelm Hansen, 2018.
 

ORGELMUSIK / ORGAN MUSIC

*Præludier og mindre stykker for orgel / Preludes and minor pieces for organ 1912-1939 
(Samlede præludier og mindre stykker for orgel bd. 1 / Collected preludes and minor pieces for organ vol. 1)

Forord / Preface. - Revisionsberetning / Critical commentary.

*Præludier og mindre stykker for orgel / Preludes and minor pieces for organ 1940-1947 
(Samlede præludier og mindre stykker for orgel
bd. 2 / Collected preludes and minor pieces for organ vol. 2)
Forord / Preface. - Revisionsberetning / Critical commentary.

*Præludier og mindre stykker for orgel / Preludes and minor pieces for organ 1948-1952 
(Samlede præludier og mindre stykker for orgel
bd. 3 / Collected preludes and minor pieces for organ vol. 3)
Forord / Preface. - Revisionsberetning / Critical commentary.

Kritisk udgave ved Birgitte Ebert og Bendt Viinholt Nielsen / Critical Edition by Birgitte Ebert and Bendt Viinholt Nielsen
Edition Wilhelm Hansen, 2017.
ISBN 978-87-598-3784-9 (bind /vols.1-3)
ISMN 979-0-66134-161-1 (bind / vols. 1-3)
WH32813 (bind / vols. 1-3)
Se den komplette indholdsfortegnelse over de tre bind / See the complete contents of the three volumes: Indhold / Contents bd./vols.1-3.

*Orgelværker 1907-1947 samt værker for orgel og messingblæsere / Organ works 1907-1947 including works for organ and brass instruments
Forord og revisionsberetning / Preface and critical commentary

Kritisk udgave ved Ulrik Spang-Hanssen, Birgitte Ebert og Bendt Viinholt Nielsen / Critical edition by Ulrik Spang-Hanssen, Birgitte Ebert og Bendt Viinholt Nielsen.
Edition Wilhelm Hansen, 2019.
ISBN: 978-87-598-4222-5
ISMN: 979-0-66134-530-5
WH 33231

Comprises
Fantasia patetica (BVN 19)
Toccata (BVN 51)
Preludio patetico
(BVN 55)
Elias i Uvejret (BVN 204)
Nemo contra deum nisi deus ipse (BVN 217)
In ténebras exteriores (BVN 334)
Forbarm dig! (BVN 337)
and 4 works for organ with brass instruments.


VOKALMUSIK / VOCAL MUSIC

SOLO / SOLI OG ENSEMBLE  / ORKESTER / SOLO / SOLI AND ENSEMBLE / ORCHESTRA

Hermod (BVN 391)
For fire sangstemmer og ni instrumenter / For four singing voices and nine instruments.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2017).
Partitur / Score: WH32483 / ISBN 978-87-598-3531-9.
Instrumentalstemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord / Preface.

Hav og Sol / Sea and Sun (BVN 102)
For mezzosopran og orkester / For mezzo soprano and orchestra.
Kritisk førsteudgave ved Mike Cholewa og Bendt Viinholt Nielsen (2021).
Partitur / Score: WH32281 / ISBN 978-87-598-3308-7.
Klaverpartitur / Vocal score: WH32281C / ISBN 978-87-598-6382-4.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Sensommer / Late Summer (BVN 127)
For mezzo sopran og orkester / For mezzo soprano and orchestra.
Kritisk førsteudgave ved Ole Ugilt Jensen (2021).
Partitur / Score: WH32292 / ISBN 978-87-598-3320-9.
Klaverpartitur (med dansk og engelsk sangtekst)/ Vocal score (with Danish and English song text): WH32292C / ISBN 978-87-598-9461-3.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

I Blomstringstiden / In the Flowering Time (BVN 136)
For sopran og strygekvartet / For soprano and string quartet.
Kritisk førsteudgave / Critical first edition ved / by Bendt Viinholt Nielsen (2004).
New edition 2021.
Partitur / Score: WH32296 / ISBN 978-87-598-3225-4.
Klaverpartitur (med dansk og engelsk sangtekst) / Vocal score (with Danish and English song text): WH32296C / ISBN 978-87-598-6592-7.
Stemmer / Parts: WH32296A.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Lenaustemninger / Lenau Moods (BVN 138)
For mezzo sopran og strygekvartet / For mezzo soprano and string quartet.
Kritisk førsteudgave / Critical first edition ved / by Ole Ugilt Jensen (2004).
New edition 2021.
Partitur / Score: WH32298 / ISBN 978-87-598-3327-8.
Klaverpartitur (med dansk og engelsk sangtekst) / Vocal score (with Danish and English song text): WH32298C / ISBN 978-87-598-6589-7.
Stemmer / Parts: WH32298A.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Tonebilleder / Tone Pictures (BVN 133)
For sangstemme og orkester / For voice and orchestra.
Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen (2015).
Partitur / Score: WH32293 / ISBN 978-87-598-3321-6.
Klaverpartitur / Vocal score WH32293C / ISBN 978-87-598-9462-0.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

The Star in the East (BVN 180)
For sopran og orkester / For soprano and orchestra.
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Mike Cholewa og / and Bendt Viinholt Nielsen (2021).
Partitur / Score: WH32328 / ISBN 978-87-598-3359-9.
Klaverpartitur (med dansk og engelsk sangtekst) / Vocal score (with Danish and English song text):: WH32328C / ISBN 978-87-598-6396-1.
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.


SANG OG KLAVER / VOICE AND PIANO

*Samlede sange bind 1-3  / Collected songs vol. 1-3
Bd./vol. 1-3: WH32788 (ISBN 978-87-598-3759-7 / ISMN 979-0-66134-136-9).

*Sange til tyske tekster (Samlede sange bd. 1) /
Songs to German texts (Colledcted songs vol. 1)

Kritisk udgave ved Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen (2016) / Critical edition by Ole Ugilt Jensen and bendt Viinholt Nielsen (2016).
WH32785 (ISBN 978-87-598-3755-9 / ISMN 979-0-66134-133-8).
Forord / Preface. - Kritisk beretning / Critical commentary.

*Sange til danske og norske tekster 1906-1915 (Samlede sange bd. 2) /
Songs to Danish and Norwegian texts 1906-1915 (Colledcted songs vol. 2)
Kritisk udgave ved Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen (2016) / Critical edition by Ole Ugilt Jensen and bendt Viinholt Nielsen (2016).
WH32786 (ISBN 978-87-598-3757-3 / ISMN 979-0-66134-134-5).
Forord / Preface. - Kritisk beretning / Critical commentary.

*Sange til danske og norske tekster 1916-1949 (Samlede sange bd. 3) /
Songs to Danish and Norwegian texts 1916-1949 (Colledcted songs vol. 3)
Kritisk udgave ved Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen (2016) / Critical edition by Ole Ugilt Jensen and bendt Viinholt Nielsen (2016).
WH32787 (ISBN 978-87-598-3758-0 / ISMN 979-0-66134-135-2).
Forord / Preface. - Kritisk beretning / Critical commentary.
 

KOR A CAPPELLA / CHORUS A CAPPELLA

*Rued Langgaard: Motetter, salmemelodier, åndelige sange (Motets, hymn tunes, spiritual songs)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen. With an Introduction in English.
Rued Langgaard Udgaven / The Rued Langgaard Edition / Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen, 2020.
WH33304 / ISBN 978-87-598-4298-0 / ISMN 979-0-66134-606-7.
Forord / Introduction in English. - Revisionsberetning (på dansk).

*Rued Langgaard: Kompositioner for kor a cappella / Compositions for chorus a cappella.
Kritisk udgave ved / Critical edition by Ole Ugilt Jensen og Bendt Viinholt Nielsen.
Rued Langgaard Udgaven / The Rued Langgaard Edition / Edition Wilhelm Hansen AS, Copenhagen, 2020.
WH33305 / ISBN 978-87-598-4299-7 / ISMN 979-0-66134-607-4
Forord / Preface. - Kritisk beretning / Critical commentary -  ERRATA vedr. "Lokkende Toner"
 

KOR OG ORKESTER / CHORUS AND ORCHESTRA

*Sfærernes Musik / The Music of the Spheres (BVN 128)
Kritisk udgave ved / Critical edition by Bendt Viinholt Nielsen (2016).
Partitur: WH32873 (ISBN 978-87-598-3850-1 / ISMN 979-0-66134-234-2).
Stemmer: Lejemateriale / Parts for hire.
Denne udgave anvendt første gang ved opførelsen i Berlinerphilharmonien 7.9.2016 (Deutsche Oper Berlins kor og orkester/Donald Runnicles). Senere opført i Berlin og Stuttgart, i 2018 i Glasgow, i 2020 i Mainz og i Ribe.
This edition premiered by the Deutsche Oper Chorus and orchestra/Donald Runnicles 7 Sep 2016. Later performed in Berlin, Stuttgart and i 2018 in Glasgow, in 2020 in Mainz and in Ribe.
Forord / Preface. - Revisionsberetning / Critical commentary. - Errata 2018.

Hvidbjerg-Drapa / Hvidbjerg Drapa (BVN 343)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2021).
Partitur / Score: WH32451 / ISBN 978-87-598-3495-4.
Orkester- og kormateriale til leje / Orchestral and choral material for hire.
Forord og kritiak beretning / Preface and critical commentary.

Res absùrda!? (BVN 354)
Kritisk førsteudgave ved Bendt Viinholt Nielsen (2012).
Indspillet af DR Radiokoret og DR Symfoniorkestret/Thomas Dausgaard, maj 2007 (udsendt på Dacapo).
Første koncertopførelse: 11.3.2017, Berlin. Sing-Akademie zu Berlin, Kammersymphonie Berlin/ Kai-Uwe Jirka.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Fra Højsangen / From the Song of Solomon (BVN 381)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Mike Cholewa and Bendt Viinholt Nielsen (2022).
Partitur / Score: WH32475 / ISBN 978-87-598-3522-7.
Klavepartitur / Vocal score: WH 32475C / ISBN 978-87-598-6429-6.
Orkester- og kormateriale til leje / Orchestral and choral material for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.

Fra Dybet / Out of the Depths (BVN 414)
Kritisk førsteudgave ved / Critical first edition by Bendt Viinholt Nielsen (2020).
Partitur / Score: WH32492 / ISBN 978-87-598-3541-8.
Orkester- og kormateriale til leje / Orchestral and choral material for hire.
Forord og kritisk beretning / Preface and critical commentary.
 

INDEX TIL TOP